Koçluk Becerileri Nelerdir?
Koçluk, kişilerin bireysel veya profesyonel yaşamlarında bulundukları nokta ile varmak istedikleri nokta arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak kapatmayı hedefleyen, koç ile danışanı arasındaki uyum üzerine yapılanan, planlı bir gelişim ilişkisidir.Bireyler Koçluk Hizmetinden Ne Elde Ederler?Bu gelişim ilişkisi boyunca kişilerin mevcut durumu, istek ve ihtiyaçları, ellerinde bulunan içsel ve çevresel kaynakları gözden geçirilir. Hedeflenen noktaya ilerlerken kişinin yoluna çıkan maddi ve manevi (negatif inançlar ve kodlamalar) engeller saptanır. Koç, kişinin kendini fark etmesini sağlayan bir aynadır. Kişi bu aynada hayatının büyük resmini görür ve daha önce kendisine içeriden bakarken bu defa dışarıdan bakmayı öğrenir. Her seansta gelişim sağlayan bu ilişki boyunca kişiler kısa sürede hayallerini hedeflere, hedeflerini ise gerçeklere dönüştürürler. Yaşam koçu b
Koçluk Eğitimi Karşıyaka
Aile kurmadan önce aile çatısını oluşturmak için veya sonrasında oluşan çatışmaların, koçluk çerçevesinde sonuç odaklı  yaklaşımlarla çözümleyip geleceği  planlamak için kullanılan koçluk yöntemidir.En önemli  amaç aile anayasasını, güvenlik alanlarını ve ilişkinin güçlenmesi için ortak  hedeflerin birlikte oluşturulmasıdır. Aileler koçluk alabilecekleri gibi, başta ayrı ayrı sonrasında birlikte koçluk alabilirler.Aile kavramının içine giren herkes bu koçluk çalışmalarına dahil olabilir. Arzulanan hedef olayların çözülemez olarak görülmesi değil, hangi ortak noktalarda sonuçlanacağını keşfetmektir.Aile koçluğunda amaç; Anne- baba-çocuk ilişkilerinde etkili ve pozitif iletişim sağlamak, birbirini anlayan, bireysel farklılıkları kabul eden, mutlu aile bireyleriAnne-
Karşıyaka Koçluk
 Koç bireylerin kendilerini keşfetmelerine problemlerini çözmelerine ve fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olan kişidir. Sizi yönlendirmek ya da sorularınıza yanıt vermek yerine sorular sorarak sizsin yanıtları bulmanıza yardımcı olur. Yaşamdan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenize, hedefler koymanıza ve bunlara nasıl ulaşacağınızı görmenize yardımcı olur. Bunu yaparken çözüm odaklı çalışır ve geçmişe takılıp kalmaz. Koçluk yan yana yapılan yolculuktur. Her insanın kendi gerçeği ve sorunlarını çözebilecek beceri ve bilgilerin kendisinde var olduğuna inanıp, hayatınızdaki her alanda, hedef belirlemelerinizde, hedeflerinize ulaşmanızda, yaşamınızı dengede tutmanızda, var olan engellerini aşıp geride bırakmanızda. Kısaca, yaşam kalitenizi artırmak için, yaşamınızdaki parçalar arasında uyumu sağlayıp bir bütün haline getirme yolculuğunuzda, sonuca odaklanarak y
İzmir Karşıyaka Koçluk Eğitimi
Koç bireylerin kendilerini keşfetmelerine problemlerini çözmelerine ve fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olan kişidir. Sizi yönlendirmek ya da sorularınıza yanıt vermek yerine sorular sorarak sizsin yanıtları bulmanıza yardımcı olur. Yaşamdan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenize, hedefler koymanıza ve bunlara nasıl ulaşacağınızı görmenize yardımcı olur. Bunu yaparken çözüm odaklı çalışır ve geçmişe takılıp kalmaz. Koçluk yan yana yapılan yolculuktur. Her insanın kendi gerçeği ve sorunlarını çözebilecek beceri ve bilgilerin kendisinde var olduğuna inanıp, hayatınızdaki her alanda, hedef belirlemelerinizde, hedeflerinize ulaşmanızda, yaşamınızı dengede tutmanızda, var olan engellerini aşıp geride bırakmanızda. Kısaca, yaşam kalitenizi artırmak için, yaşamınızdaki parçalar arasında uyumu sağlayıp bir bütün haline getirme yolculuğunuzda, sonuca odaklanarak y
İzmir Koçluk
 Hayatın bir dengeden ibaret olduğunu ve ancak buna sahip olursanız bedensel, ruhsal, zihinsel zenginlik ve bolluğa ulaşmanıza imkan olduğunu görmenizi sağlayan çalışmalardır.Koçluk bir farkındalık kazanma çalışmasıdır. Bu süreç kişilerin hem iş hayatları hem özel hayatları hem de sosyal hayatlarında etkili olmaktadır. Koçluğun temelinde uyum, konuşulacak konunun belirlenmesi, güçlü soru sorma, gizlilik, güven oluşturma ve odaklanarak dinlemek vardır. Tüm kaynaklar danışanın içindedir, danışanın bildiğini bilmediğine keyifle bulma çalışmasıdır. Bu doğrultuda kişinin ihtiyaç duyduğu kaynakların ortaya çıkarılması koçluk çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Koçluk; koç ve danışanın birlikte yürüdüğü bir yolculuk programıdır.Çözüm odaklı koçluk; transformasyonel yani değişim, dönüşüm koçluğudur. Farkındalığı, liderliği mevcut kaynakları ortaya çıkarı