Koçluk

Karşıyaka Koçluk
 Koç bireylerin kendilerini keşfetmelerine problemlerini çözmelerine ve fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olan kişidir. Sizi yönlendirmek ya da sorularınıza yanıt vermek yerine sorular sorarak sizsin yanıtları bulmanıza yardımcı olur. Yaşamdan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenize, hedefler koymanıza ve bunlara nasıl ulaşacağınızı görmenize yardımcı olur. Bunu yaparken çözüm odaklı çalışır ve geçmişe takılıp kalmaz. Koçluk yan yana yapılan yolculuktur. Her insanın kendi gerçeği ve sorunlarını çözebilecek beceri v
Koçluk
Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching” ;  birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk;  doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır.Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim
Koçluk pdf
Kendilerini çalıştıkları ortamda sıkışmış hissediyorlar ama ilerlemek için gereken gücü nereden bulacaklarını veya nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. İşte bu durumdaki kişilerin, kendi yetkinlikleri ve hedeflerine ulaşmak için yol haritasının oluşturulmasında kariyer koçluğu faydalı olur.Koçluk, iş hayatınızda kendi dümeninizi kendinizin tutabiliyor olmanız için gerekli olan yöntem ve becerilerdir. Çünkü, dümeni bir başkasının tuttuğu bir gemide, siz sadece“yolcu” olabilirsiniz. Ve sizi nereye kadar götürmek isterse oraya kadar g
Koçluk Eğitimi Nedir?
Koçluk kişiye koçluk becerilerini kazandırır. Koçluk sürecini yaşayan kişiler kendi yaşamlarının her alanında koçluk becerilerini kullanmaya, diğer ilişkilerinde koçluk yaklaşımını kullanmaya başlarlar. Koçluk eğitimin aksine; Balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretir.  Koçluk, kişisel dönüşümü amaç edinmiş, hayatının kontrolünü elinde tutmak isteyen, doğuştan var olan içsel gücüyle bağlantılı yaşama hakkını kullanmak isteyen herkesin, yaşamının bir parçası yapabileceği bir yolculuktur.Koçluk, kişilerin gelecekte olmak istedik
Koçluğun Tarihçesi
İsmini spordan alan Koçluk mesleğinin kökeni de spora dayanır. 1974’de  yayımlanan Timothy Gallway’in  “The Inner Game of Tenis “  adlı kitabı kişisel performansa dair yeni bir yaklaşım oluşturmuş ve bu yeni yaklaşım; performansın odağını sporcunun fiziksel aksiyonlarından zihinsel yapısına kaydırmıştır. Bu yaklaşıma göre, zaman içerisinde sporcu , zihin kontrolünü ve oyunu zihninde oynamayı öğrendiğinde uygun fiziksel hareket süreci başlamaktadır. Daha sonrasında bu felsefe, sadece sporcuların performansını arttırmak için kullan
Koçluk
“Koçluk” bir başkasının performansını, öğrenmesini ve gelişimini yönlendirme ve kolaylaştırma sanatı olarak tanımlanmaktadır. Bir insanın hayatındaki iş ve kariyer yaşamı, sosyal ilişkiler ve kişisel gelişim gibi konular bu alanın kapsamına girer.Koçluk hayatta başarı kriterleri belli olan, mevcut durumları ile olmak istedikleri durumlar arasında fark olan kişilerle ilgilenmeyi esas alır ve bu farkı kapatmak üzerine yoğunlaşır.Koçluk kimliğiniz, sizin yaratıcılığınız ve coşkunuzla parlayacak, günden güne gelişmeye açık olan bir kiml
Koçluk Nedir?
Koçluğun katkısı, vasatı başarılıdan ayıran eşikte kendini gösterir. Başarılı birçok işadamı, sporcu ve sanatçı bir koçla çalışmayı tercih etmektedir. Kişinin sahip olduğu yetenekleri koçla birlikte keşfederek içsel farkındalığı ortaya çıkarması ve kontrol ederek geliştirilmesi gerekir. Bugün iş liderleri de başarılarını planlarken, hızlı ve değişken iş dünyasında çabalarken, bir koça ihtiyaç duyuyorlar.Son yıllarda bir koçla çalışan öğrencilerin hem okul başarıları ciddi oranda artmakta hem de hedeflerini belirleme ve ulaşma konusu
Koçluk Eğitimi Nedir?
Koçluk, gerek kişilerin gerekse kurumların daha güçlü hedefler belirlemesini, olumlu farklar yaratan girişimlerde bulunmasını, kişisel zenginliklerini ve olası potansiyellerini daha etkin kullanmasını amaçlayan süresi, çalışma prensipleri, sistemi olan bir yol arkadaşlığı sürecidir.Koç, bu yol arkadaşlığında sürece hakim olan, sezgileri ile çözüme odaklanabilen, kişinin başarısına engel olan kişilerin çıkmazlıklarını görebilen, gördüğü bu çıkmazları aşması konusunda gerekli eylemleri planlayabilen ve değişimleri takip edip süreci iz
Koçluk
KoçlukKoçluk çok önemli beceriler gerektiren ve sorumluluk isteyen bir meslektir. Profesyonel bir şekilde koçluk mesleğini icra edenlere baktığımızda çoğunun koçluğu ikinci kariyer olarak seçtiğini görürüz. Bu kişiler en az bir üniversite mezunu olup daha önce eğitimci, psikolog, gazeteci, yazar, ekonomist, iktisatçı, avukat, akademisyen olarak veya büyük şirketlerde saygın pozisyonlarda çalışmış ve bu mesleklere yıllarını vermiş kalifiye insanlardır. Çalıştıkları alanlarda büyük deneyimler kazanmış ve edindikleri mesleki ve yaşamsal
Koçluk Becerileri
Koçluk ilişkisine girmiş bireyler, iş ve özel yaşamlarındaki rollerinde kişisel girişim ve fırsatlar karşısında yeni bakış açıları, gelişmiş düşünce ve karar verme becerileri, gelişmiş kişisel etkinlik ve artan güven duygusu deneyimleri ile karşılaşırlar.Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Koçun görevi, danışanın zaten sahip oldu
Koçluk Eğitimi ppt
Kendilerini çalıştıkları ortamda sıkışmış hissediyorlar ama ilerlemek için gereken gücü nereden bulacaklarını veya nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. İşte bu durumdaki kişilerin, kendi yetkinlikleri ve hedeflerine ulaşmak için yol haritasının oluşturulmasında kariyer koçluğu faydalı olur. Koçluk, iş hayatınızda kendi dümeninizi kendinizin tutabiliyor olmanız için gerekli olan yöntem ve becerilerdir. Çünkü, dümeni bir başkasının tuttuğu bir gemide, siz sadece“yolcu” olabilirsiniz. Ve sizi nereye kadar götürmek isterse oraya kadar götürecektir
Koçluk
Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır. Koçluk Türleri -     Yönetici Koçluğu: Yöneticinin, kendisinin ve ekibinin performansını arttırmak için gerekli olan becerileri edinmesi ve hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. <
Koçluk Nedir?
Koç Kimdir? Profesyonel koçlar, danışanlarının özel ve mesleki hayatlarında hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, sürekli olarak devam eden bir ortaklık sağlarlar. Bireylere kendi performanslarını ve hayat kalitelerini arttırmaları noktasında yardımcı olurlar. Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın kişisel gereksinimlerine uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar sorunlarla ilgili çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak üretken ve becerikli old
Koçluk Nedir?
Koç Kimdir? Profesyonel koçlar, danışanlarının özel ve mesleki hayatlarında hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, sürekli olarak devam eden bir ortaklık sağlarlar. Bireylere kendi performanslarını ve hayat kalitelerini arttırmaları noktasında yardımcı olurlar. Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın kişisel gereksinimlerine uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar sorunlarla ilgili çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak üretken ve becerikli old
Koçluk Eğitimi
Koçluğun temel amacı, öğrencinin belirlediği hedefe, eğitimcinin desteği ile ulaşması, yaşam boyunca karşılaşacağı sorunların üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Eğitimci amaca ulaşmakta öğrenciyi doğru zamanda ve doğru biçimde harekete geçirecek, gelişmeleri takip edecek, her zaman gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Genel olarak koç; katılımcıyı hedeflerine ulaştırmak için en doğru yolu gösterecek ve katılımcıya yol boyunca rehberlik edecek, yeteneklerinizi, ilgi alanlarını, potansiyelinizi ortaya çıkaran ve bu anlamda sizi
Koçluk Sertifika Programlari
Mesleğinizi değiştirmek ya da mesleğinizde kademe atlamak, Başkalarına koçluk yapmak için Uluslararası Sertifikalı Koçluk Programı size bütün hedeflerinize ulaşabileceğiniz yeni fırsatlar sunuyor. Uluslararası sertifikalı koçluk eğitimini tamamlamış bireyler yaşam koçluğu, yönetici koçluğu, aile koçluğu, öğrenci koçluğu, ilişki koçluğu ve daha bir çok alanda koçluk yapabilir. Koçluk sertifika programları ile ilgi alanlarınız doğrultusunda meslek seçimlerini yenileyebilir, yeni ilgi alanlarınızı keşfedip geliş
Koçluk Nedir?
Koçluk Çeşitlerinden Aile Koçluğu hizmeti ne sağlar? Öğrenci, beklentilerini ve ulaşmak istediği sonucu gerçekleştirmesinde sorumluluk geliştirmelidir. Ancak, aile etkileşimi, bu sorumluluğun paylaşımında önem kazanmaktadır. Aile Koçluğu için başarı bir takım oyunudur. Ebeveynin davranış ve yaklaşımı, onun başarısında önemli bir faktördür. Bugüne kadar öğrencilerle başarı odaklı uygulanançalışmalarda, başarının tam olarak oluşturulması için ailenin yardım ve desteğine ihtiyaç duyduğumuz yönündedir.Öğrenci, çocukluk ve ergenlik
Koçluk Sertifikası
Yeni bir meslek edinmek,Kariyer değişikliği yapmak,Profesyonel bir koç olarak ek gelir sağlamak,Başkalarına koçluk yapmak,Kendinizi geliştirmek içinUluslararası Sertifikalı Koçluk Programı size bütün hedeflerinize ulaşabileceğiniz yeni bir dünyanın kapısını aralıyor. İlerlemek sizin elinizde . Yapmanız gereken ilk etapta ilk adım atmanız.Dünyada ve Türkiye’de giderek yayılan koçluk sisteminin profesyonellerinden biri olmak için alınması gereken 90 saatlik temel eğitim. Sertifikasyon için 70 saat koçluk
Koçluk Becerileri Geliştirme
Koçluk Uygulamaları İle Geliştirilmesi Hedeflenen Yetkinlikler → Kişileri Geliştirme → Kişileri Etkileme → Güven Oluşturma → Sorumluluk Alma ve verme → Takım Çalışmasına Bağlılık Oluşturma,ve daha sayılamayacak kadar çok pozitif yönlü değişiklikleri sayabiliriz.Yönetici koçları bütün bu saydığımız konularda yeterince becerikli davranırlar.Yönetici Koçluğu Seminerlerine Kimler KatılmalıdırHer kademede yönetici olarak çalışanlar ve eğitici yönetici olmayı hedefleyenler bu seminerlere ka
Neden koçluk eğitimi almalıyız?
Koçluk eğitimi belirli bir süreyi içerir. Bu süre  zarfında danışan ve koç belirli bir etkileşimde olurlar ve hedefe ulaşıncaya kadar beraber mücadele ederler. Koç tamamen sonuç ve çözüm odaklı olduğu için önlerine çıkan engelleri beraber aşarlar. Buradaki en önemli konu karşılıklı duyulan güven ortamıdır. Yaşam kalitesi yükselirken koçta bu süreçte hayatının daha da zenginleşmesini sağlayabilir. Hedefleri sorunları sebepleri ve sonuçları koç ve danışan birlikte değerlendirirler ve bir yol haritası belirlerler. Koçluk eğitimi si
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 21)
Sayfa:1 - 2